غذای پرنده های استرولیایی پادوان ۸۵۰ گرم

غذای پرنده های استرولیایی پادوان ۸۵۰ گرم کـه فرموالسـیون آن با همـکاری محقـقان  دانشـگاه طـراحی شـده ترکیـب کامـلی از دانـه ها، مواد اولـیه دسـت چـین شـده طبیـعی و دانـه های پرو باالنس غنی شده می باشد که تمامی مواد ضروری در جیره کامل این پرندگان را در بر می گیرد.

ناموجود

توضیحات

توصیف محصول

غذای پرنده های استرولیایی پادوان ۸۵۰ گرم کـه فرموالسـیون آن با همـکاری محقـقان  دانشـگاه طـراحی شـده ترکیـب کامـلی از دانـه ها، مواد اولـیه دسـت چـین شـده طبیـعی و دانـه های پرو باالنس غنی شده می باشد که تمامی مواد ضروری در جیره کامل این پرندگان را در بر می گیرد.

ویژگی های مثبت

ایجاد طراوت

رشد مناسب

 

 

 

 

توضیحات تکمیلی

وزن

850 گرم

Kind

پرندگان

برند

Padovan, پادوان

Manufacturing country

ایتالیا