غذای طوطی سانان کوچک پادوان مدل سانمیکس

غذای طوطی سانان کوچک پادوان مدل سانمیکس تشکیل شده از میوه و تخم مرغ که بـه عنـوان مکمـل رژیم غـذایی در طـول سـال بـرای پرندگان استفاده می شود ایـن محصـول غـذایی کامل و اکسترود شده به شکل پلت، مناسب تغذیه طوطی سانان کوچک و متوسط از جملـه عروس هلندی, گرینچیک، راهب ،برزیلی ، مرغ عشق و … میباشد.

ناموجود

توضیحات

توصیف محصول

غذای طوطی سانان کوچک پادوان مدل سانمیکس تشکیل شده از میوه و تخم مرغ که بـه عنـوان مکمـل رژیم غـذایی در طـول سـال بـرای پرندگان استفاده می شود ایـن محصـول غـذایی کامل و اکسترود شده به شکل پلت، مناسب تغذیه طوطی سانان کوچک و متوسط از جملـه عروس هلندی, گرینچیک، راهب ،برزیلی ، مرغ عشق و … میباشد.

ویژگی های مثبت

ایجاد طراوت

رشد مناسب

 

 

 

 

توضیحات تکمیلی

وزن

750 گرم

Kind

پرندگان

برند

Padovan, پادوان

Manufacturing country

ایتالیا