غذای خشک قناری پادوان مدل ولنس

غذای خشک قناری پادوان مدل ولنس کـه فرموالسـیون آن با همـکاری محقـقان دانشـگاه طراحـی شـده ترکیـب کامـلی از دانـه هـا، مـواد اولـیه دسـت چیـن شـده طبـیعی و دانه های پـرو باالنـس غـنی شده می باشـد که تمامـی مـواد  ضروری در جیره کامل قناری ها را در بر می گیرد.

ناموجود

توضیحات

توصیف محصول

غذای خشک قناری پادوان مدل ولنس کـه فرموالسـیون آن با همـکاری محقـقان دانشـگاه طراحـی شـده ترکیـب کامـلی از دانـه هـا، مـواد اولـیه دسـت چیـن شـده طبـیعی و دانه های پـرو باالنـس غـنی شده می باشـد که تمامـی مـواد  ضروری در جیره کامل قناری ها را در بر می گیرد.

ویژگی های مثبت

ایجاد طراوت

رشد مناسب

 

 

 

 

توضیحات تکمیلی

وزن

850 گرم

Kind

پرندگان

برند

Padovan, پادوان

Manufacturing country

ایتالیا