غذای خشک فنچ پادوان مدل ولنس

غذای خشک فنچ پادوان مدل ولنس کـه فرموالسـیون آن با همـکاری محقـقان دانشـگاه طـراحی شـده ترکیـب کامـلی از دانـه ها، مـواد اولـیه دسـت چـین شـده طبیعی و دانـه های پرو باالنس غنی شده می باشد که تمامی مواد ضروری در جیره کامل انواع فنچ ها را در بر می گیرد.

ناموجود

توضیحات

توصیف محصول

غذای خشک فنچ پادوان مدل ولنس کـه فرموالسـیون آن با همـکاری محقـقان دانشـگاه طـراحی شـده ترکیـب کامـلی از دانـه ها، مـواد اولـیه دسـت چـین شـده طبیعی و دانـه های پرو باالنس غنی شده می باشد که تمامی مواد ضروری در جیره کامل انواع فنچ ها را در بر می گیرد.

ویژگی های مثبت

ایجاد طراوت

رشد مناسب

 

 

 

 

توضیحات تکمیلی

وزن

850 گرم

Kind

پرندگان

برند

Padovan, پادوان

Manufacturing country

ایتالیا