غذای خشک طوطی سانان یزرگ پادوان مدل ولنس

غذای خشک طوطی سانان یزرگ پادوان مدل ولنس کـه فرموالسیـون آن بـا همـکاری محـققان دانشـگاه طـراحی شـده ترکیـب کامـلی از دانـه ها، مواد اولیـه دسـت چیـن شـده طبیـعی و دانـه های پـرو باالنس غنی شده می باشـد که تمامی مواد ضروری در جیره کامل مرغ عشق ها را در بر می گیرد.

ناموجود

توضیحات

توصیف محصول

غذای خشک طوطی سانان یزرگ پادوان مدل ولنس کـه فرموالسیـون آن بـا همـکاری محـققان دانشـگاه طـراحی شـده ترکیـب کامـلی از دانـه ها، مواد اولیـه دسـت چیـن شـده طبیـعی و دانـه های پـرو باالنس غنی شده می باشـد که تمامی مواد ضروری در جیره کامل مرغ عشق ها را در بر می گیرد.

ویژگی های مثبت

ایجاد طراوت

بالانس شده

 

 

 

 

توضیحات تکمیلی

وزن

2.5 کیلوگرم

Kind

پرندگان

برند

Padovan, پادوان

Manufacturing country

ایتالیا